Til læreren

Kom godt i gang med Pengeby i din undervisning!

I Pengeby lærer eleverne i indskolingen om penge, økonomi og matematik på en sjov måde. Spillet udfordrer børnene og har fokus på en række relevante læringsmål for matematik. Samtidig understøtter spillet flere af FN’s Verdensmål og lærer børnene at tænke bæredygtigt og langsigtet.

Du kan bruge Pengeby som en del af undervisningen og supplere spillet med relevante aktiviteter, der uddyber udfordringerne i spillet. I PDF-lærervejledningen får du idéer og forslag til relevante aktiviteter i klassen. Her kan du også læse om, hvordan de forskellige elementer i spillet understøtter de enkelte læringsmål.

Hvorfor skal børn lære om penge?

Ved at lære om penge tidligt i livet får børnene færdigheder, der hjælper dem resten af livet.

Forståelse for penge er en basal færdighed, som børn bør øve fra en tidlig alder. Det giver selvtillid og indsigt i den verden, de er en del af.

I Pengeby lærer børnene konkret om, hvordan penge cirkulerer. Men de lærer også om, hvordan penge fungerer i et større perspektiv – og om at penge og matematik går hånd i hånd.

I Pengebys trygge univers får de indblik i indtjening og opsparing. De lærer også om, hvordan investeringer både kan sikre bæredygtighed og styrke økonomien på sigt.

Dermed hjælper Pengeby børnene til bedre at forstå deres omverden. Og til på sigt bedre at kunne håndtere og forstå deres egne penge.

Understøtter FNs Verdensmål

I Pengeby lærer Børnene også om bæredygtig udvikling og økonomien heri.

Pengeby understøtter 3 af FN’s Verdensmål om bæredygtig udvikling. I løbet af spillet får børnene nemlig indblik i, hvordan miljørigtig produktion og forbrug af varer kan bidrage til et bæredygtigt samfund.

Alle dele i Pengeby spiller sammen og hviler på en indbygget cyklus af ressourcer. Når produktionen stiger, tjener man flere penge, men samtidig stiger forureningen også. Derfor er det vigtigt, at børnene tænker og investerer i miljøvenlige løsninger. Dermed kan de sikre, at byen bliver mindre forurenet og mere bæredygtig på sigt. Og med en grønnere by får børnene flere penge at bruge.

Læs mere om FNs Verdensmål på:

www.verdensmaalene.dk

4. Kvalitetsuddannelse

At skabe livslang læring og undervisning i bæredygtig udvikling.

7. Bæredygtig energi

At skabe viden om bæredygtig, pålidelig og moderne energi.

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

At skabe viden om at gøre byer og lokalsamfund bæredygtige og inkluderende.

12. Ansvarlig forbrug og ansvarlig produktion

At skabe viden om bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

13. Klimaindsats

At skabe viden om handling og bekæmpning af menneskeskabte klimaforandringer og deres konsekvenser.

14. Livet i havet

At skabe viden om bæredygtig brug af Verdens have og deres ressourcer.

15. Livet på land

At skabe viden om at beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land.